ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE – 25/10/2015

Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ως υγιής, δραστήρια και κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη αξιόλογων ενεργειών Εταιρικής

Read More