Δώσε κι Εσύ Υπόσχεση

λάτρεις της θάλασσας έχουν υποσχεθεί!

Φέτος τηρούμε το λόγο μας.
Δώσε όσες περισσότερες υποσχέσεις μπορείς να κρατήσεις.